Rita Solbakken

Rita Solbakken

Rita Solbakken er universitetslektor ved Universitetet i Nordland. Hun er utdannet sykepleier og intensivsykepleier, har videreutdanning i ledelse og master i klinisk sykepleie. Solbakken har flere års erfaring fra intensivavdeling og mange års erfaring som leder på ulike nivå innenfor eldreomsorgen.

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

Sykepleieboken 1
Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)
Utgivelsesår: 2015