Ann-Hege Lorvik Waterhouse

Ann-Hege Lorvik Waterhouse

Ann-Hege Lorvik Waterhouse er førstelektor i forming, kunst og håndverk ved institutt for barnehagelærerutdanning, ved høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har tidligere gitt ut boka I materialenes verden – Perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet (2013). Hun har også bidratt i boken Kunst, kultur og kreativitet. Kunstfaglig arbeid i barnehagen (2011). I tillegg har hun skrevet en rekke artikler i ulike fag- og forskningstidskrifter. Hun har også sin egen fagblogg: http://annhege.wordpress.com/

Barnekultur

Henriette Jæger og Jan Ketil Torgersen (red.)
Utgivelsesår: 2016

Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen

Mirjam Dahl Bergsland (red.)
Utgivelsesår: 2014