Eli Munkebye

Eli Munkebye

Eli Munkebye er biolog og førsteamanuensis i naturfagdidaktikk. I 2012 forsvarte hun avhandlingen «Dialog for læring. Den utforskende naturfaglige samtalen i uteskole», som fokuserte på utforskende samtaler mellom lærer og elever, med fokus på lærerens rolle i å støtte elevene til naturfaglig forståelse gjennom dialog. Hun har i mange år undervist ved lærerutdanningen, og arbeider nå ved Skolelaboratoriet, NTNU. Der holder hun blant annet etterutdanningskurs for lærere og er regionskontakt for Naturfagsenterets prosjekt for Utdanning for Bærekraftig Utvikling, Den naturlige skolesekken.

Økologi for grunnskolelærerutdanningen

Naturfag 1-7
Hjørdis H.K. Bakke og Eli Munkebye
Utgivelsesår: 2016

Uteskoledidaktikk

Ta fagene med ut
Tove Anita Fiskum og Jon Arve Husby (red.)
Utgivelsesår: 2014

Innføring i grunnleggende ferdigheter

Praktisk arbeid på fagenes premisser
Karianne Skovholt (red.)
Utgivelsesår: 2014