Wenche Aasen

Wenche Aasen

Wenche Aasen er førstelektor ved Høgskolen i Bergen (HiB) og er opptatt av hvordan den pedagogiske lederen i barnehagen kan utvikle kvalitet i arbeidet med barna, og hvordan teamlederen kan lede medarbeiderne i praksis. Aasen er også forfatter av boka Teamledelse i barnehagen (2012).

Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen

Mirjam Dahl Bergsland (red.)
Utgivelsesår: 2014