Anne Greve

Anne Greve

Anne Greve er førsteamanuensis ved barnehagelærerutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus og professor II ved barnehagelærerutdanningen, Høgskulen i Sogn og Fjordane. Hun har lang erfaring som barnehagelærer i ulike barnehager. Tidligere har Anne Greve utgitt Vennskap mellom små barn i barnehagen, basert på hennes doktorgradsavhandling. Hun har også vært medredaktør i boka Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen og medforfatter i boka Kritisk og begeistret. Barnehagelærernes fagpolitiske historie.

Vennskap

Maria Øksnes og Anne Greve (red.)
Utgivelsesår: 2015

Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen

Mirjam Dahl Bergsland (red.)
Utgivelsesår: 2014