Nina Kristiansen
© Foto: Erik Norrud

Nina Kristiansen

Nina Kristiansen er ansvarlig redaktør i forskning.no. Hun er medieviter fra Universitetet i Oslo, og har jobbet med forskningsformidling de siste tyve årene.

Forskningsjournalistikk

En innføring
Nina Kristiansen og Ingrid Spilde
Utgivelsesår: 2015