Roar Vigeland Osmundsen

Roar Vigeland Osmundsen

Roar Vigeland Osmundsen (f. 1976) har vært journalist og redaktør i norsk lokalpresse i nærmere to tiår. Han er i dag redaktør i Søgne og Songdalen Budstikke. Fra 2012-2015 ledet han prosjektet Levende lokalsamfunn der fire lokalaviser testet ut Public Journalism.

Public Journalism

Deltakende journalistikk i norsk lokalpresse
Roar Vigeland Osmundsen
Utgivelsesår: 2015