Jon Olav Ringheim

Jon Olav Ringheim

Jon Olav Ringheim er utdannet lærer og underviser i norsk for voksne innvandrere på Nygård skole. I tillegg til nordisk mellomfag har han studert norsk som andrespråk, og han har mye erfaring med å undervise deltakere som har liten eller ingen skolegang.

Hei! A1 Lærernettsted

Jon Olav Ringheim og Vibece Moi Selvik

Hei! A1 Elevnettsted (privatlisens)

Jon Olav Ringheim og Vibece Moi Selvik

Hei! A1 CD

Norsk for voksne innvandrere
Jon Olav Ringheim og Vibece Moi Selvik
Utgivelsesår: 2015

Hei! A1 Elevnettsted

Jon Olav Ringheim og Vibece Moi Selvik
Utgivelsesår: 2015

Hei! A1 Arbeidsbok spor 1

Norsk for voksne innvandrere
Vibece Moi Selvik og Jon Olav Ringheim
Utgivelsesår: 2015

Hei! A1 Arbeidsbok spor 2

Norsk for voksne innvandrere
Vibece Moi Selvik og Jon Olav Ringheim
Utgivelsesår: 2015

Hei! A1 Tekstbok

Norsk for voksne innvandrere
Jon Olav Ringheim og Vibece Moi Selvik
Utgivelsesår: 2015