Morten Rønning

Morten Rønning

Morten Rønning er høgskolelektor i norsk ved Høgskolen i Bergen. Han har lang erfaring med å undervise i språklige emner i grunnskolelærerutdanningen.

Norsk grammatikk for grunnskolelæreren

Olav Vaagen, Kjartan Sørland og Morten Rønning
Utgivelsesår: 2014