Kari Repstad

Kari Repstad

Kari Repstad er universitetslektor og underviser i fagdidaktikk ved Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder. Hun har 30 års erfaring fra undervisning i videregående skole.

Praktisk fagdidaktikk for religionsfagene

Kari Repstad og Inger Margrethe Tallaksen
Utgivelsesår: 2014