Trude Kringstad
© Foto: Espen Storhaug.

Trude Kringstad

Trude Kringstad er rådgiver ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking. Hun har hovedfag i nordisk og har lang undervisningserfaring fra ungdomsskolen. I tillegg har hun holdt en rekke kurs og skrevet artikler om skriving og skriveopplæring.

Gode skrivestrategier

- på mellomtrinnet og ungdomstrinnet
Trygve Kvithyld, Trude Kringstad og Guri Melby
Utgivelsesår: 2014