Desiree Madah-Amiri

Desiree Madah-Amiri

Desiree Madah-Amiri (M.S.N., FNP-C) er foreleser og klinisk veileder ved Universitetet i Oslo på programmet for avansert geriatrisk sykepleie, og for tiden doktorgradsstipendiat ved Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF. Hun er utdannet som Family Nurse Practitioner ved Johns Hopkins University, USA.

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

Sykepleieboken 1
Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)
Utgivelsesår: 2015