Siren Eriksen

Siren Eriksen

Siren Eriksen Kouwenhoven er førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Hun er utdannet sykepleier og har jobbet med ulike pasientgrupper, blant annet med syke og for tidlig fødte spedbarn, voksne kreftpasienter og pasienter i rehabilitering. Eriksen Kouwenhoven har master i profesjonsetikk og ph.d. i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hennes forskningsområder omhandler psykososial og psykisk helse ved hjerneslag og demens, med vekt på depresjon.

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

Sykepleieboken 1
Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)
Utgivelsesår: 2015