Bjørgulf Claussen

Bjørgulf Claussen

Bjørgulf Claussen er professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo og har mange års erfaring som fastlege. Arbeidsløshet, trygder og sosial ulikhet er Claussens mest sentrale forskningsfelt.

Fattigdom i Norge

Bjørgulf Claussen
Utgivelsesår: 2015

Folketrygdens framtid

Hvor går NAV?
Gunnar Tellnes og Bjørgulf Claussen (red.)
Utgivelsesår: 2014

Fattigdom i Norge

Bjørgulf Claussen
Utgivelsesår: 2014