Laura E. Mercer Traavik

Laura E. Mercer Traavik

Laura E. Mercer Traavik er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Hun har en doktorgrad fra NHH og forsker på temaer innenfor mangfold i arbeidslivet og forhandlinger. Hennes undervisning er innen organisasjon psykologi, mangfoldledelse og forhandlinger. Hun har publisert artikler i blant annet International Journal of Human Resource Management, Academy of Management Executive og International Journal of Conflict Management.

Strategisk HRM 2

HMS, etikk og internasjonale perspektiver
Aslaug Mikkelsen og Thomas Laudal (red.)
Utgivelsesår: 2016