Kjersti Melberg

Kjersti Melberg

Kjersti Melberg (dr.polit.) leder Statoils operasjonelle enhet for globale HR-leveranser innen «people performance management», har variert ledererfaring innen HR og HMS og var tidligere fagleder for endringsledelse og organisasjonsutvikling i selskapet. Melberg har og lang forskningserfaring fra International Research Institute of Stavanger (IRIS).

Strategisk HRM 1

Ledelse, organisasjon, strategi og regulering
Aslaug Mikkelsen og Thomas Laudal (red.)
Utgivelsesår: 2016