Gunhild Bjaalid
© Asbjørn Jensen/UiS

Gunhild Bjaalid

Gunhild Bjaalid er psykolog og stipendiat i ledelse på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. I tillegg fullfører hun en dobbeltspesialisering i både klinisk- og organisasjonspsykologi. Hun har bred arbeidserfaring fra rekrutteringsfeltet og har blant annet jobbet med lederrekruttering i flere år. Hun har også lang erfaring med bruk og tolkning av psykologiske tester som tidligere leder for en nevropsykologisk avdeling på Stavanger universitetssykehus.

Strategisk HRM 2

HMS, etikk og internasjonale perspektiver
Aslaug Mikkelsen og Thomas Laudal (red.)
Utgivelsesår: 2016