Sigrid Nakrem

Sigrid Nakrem

Sigrid Nakrem ble utdannet sykepleier i 1986. Hun har tatt praktisk pedagogisk utdanning, har videreutdanning i økonomi og administrasjon, mastergrad i helsevitenskap (NTNU) og fullførte Ph.d. i samfunnsmedisin ved det medisinske fakultet, NTNU i 2011. Hun har lang erfaring som sykepleier og leder i kommunehelsetjenesten, og med undervisning ved sykepleierutdanningen. Doktorgradsprosjektet fokuserte spesielt på kvalitet og kvalitetsmåling i sykehjem ut i fra et pasientperspektiv. Sigrid Nakrem er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning. Hun er knyttet til ulike forskningsprosjekter, deriblant forskning innen velferdsteknologi.

Helsefremming i kommunehelsetjenesten

Gørill Haugan og Toril Rannestad (red.)
Utgivelsesår: 2014