Ingvild Iversen

Ingvild Iversen

Ingvild Iversen er lektor med hovedfag i ernæring, helse og miljøfag fra Høgskolen i Akershus og har etterutdanning i blant annet humanbiologi, grunnmedisin, biologi og vurdering. Hun har undervist i ulike skoleslag og på ulike trinn, men hovedsakelig på helse- og oppvekstfaglig utdanningsprogram i videregående skole i Oslo, der hun arbeider i dag.

Liv og helse Helsefremmende arbeid Brettbok (2014)

Digital lærebok. Bestilles på www.brettboka.no
Iversen, Arsky, Nilsen, Ludvigsen og Engh

Liv og helse Helsefremmende arbeid Unibok

Ingvild Iversen, Gunn Helene Arsky, Halldis Farstad Nilsen, Helge Ludvigsen og Camilla Engh
Utgivelsesår: 2016

Liv og helse Helsefremjande arbeid (2014)

Iversen, Arsky, Engh m.fl.
Utgivelsesår: 2014

Liv og helse Helsefremmende arbeid (2014)

Ingvild Iversen, Iversen, Arsky, Engh m.fl.
Utgivelsesår: 2014