Trond Dehli
© Foto: Håvard Dehli

Trond Dehli

Trond Dehli er lege og spesialist i generell kirurgi. Han har ph.d. og tar grenspesialisering i gastrokirurgi ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Lommekirurgi

En håndbok i kirurgisk vaktarbeid
Trond Dehli og Ole Kristian Losvik
Utgivelsesår: 2014