Ole Kristian Losvik
© Foto: Johanna Westin

Ole Kristian Losvik

Ole Kristian Losvik er lege. Han har to års erfaring som vakthavende i generell kirurgi og ett år med vakt i nevrokirurgi.

Lommekirurgi

En håndbok i kirurgisk vaktarbeid
Trond Dehli og Ole Kristian Losvik
Utgivelsesår: 2014