Lisbet Karlsen

Lisbet Karlsen

Lisbet Karlsen er høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og arbeider med matematikkdidaktikk.

Tenk det!

Utforsking, forståelse og samarbeid - elever som tenker sjæl i matematikk
Lisbet Karlsen
Utgivelsesår: 2014