Ragnhild E. Lund

Ragnhild E. Lund

Ragnhild Lund er professor i engelsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

English for Teachers and Learners

Mona E. Flognfeldt og Ragnhild E. Lund
Utgivelsesår: 2016

Fremmedspråksdidaktikk

Camilla Bjørke, Magne Dypedahl og Gro-Anita Myklevold (red.)
Utgivelsesår: 2014