Åsta Haukås

Åsta Haukås

Åsta Haukås er førsteamanuensis i fremmedspråksdidaktikk ved Universitetet i Bergen. Hun er tilknyttet PPU og den integrerte lektorutdanningen og er særlig interessert i elevers og læreres tanker og kunnskap om fremmedspråkslæring. Åsta Haukås arbeidet tidligere som lektor i videregående skole med fagene norsk, engelsk og tysk.

Fremmedspråksdidaktikk

Camilla Bjørke, Magne Dypedahl og Gro-Anita Myklevold (red.)
Utgivelsesår: 2014