Helene Hauge

Helene Hauge

Helene Hauge er universitetslektor i engelsk språkvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun arbeider med engelsk språkvitenskap, syntaks og komparative språkstudier.

Fremmedspråksdidaktikk

Camilla Bjørke, Magne Dypedahl og Gro-Anita Myklevold (red.)
Utgivelsesår: 2014