Anne Dahl
© Foto: Helene Hauge. Privat

Anne Dahl

Anne Dahl er universitetslektor i engelsk språkvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og arbeider med språktilegnelse, språkundervisning og flerspråklighet.

Fremmedspråksdidaktikk

Camilla Bjørke, Magne Dypedahl og Gro-Anita Myklevold (red.)
Utgivelsesår: 2014