Tony Burner
© Fotograf: Jan Erik Kulberg

Tony Burner

Tony Burner er doktorgradsstipendiat i engelsk fagdidaktikk ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Han forsker på formativ vurdering i grunnskolen, og har tidligere jobbet i ungdomsskole, videregående skole og voksenopplæring. I tillegg til vurdering er han spesielt interessert i FoU-arbeid og veiledning.

Fremmedspråksdidaktikk

Camilla Bjørke, Magne Dypedahl og Gro-Anita Myklevold (red.)
Utgivelsesår: 2014