Jon Sverdrup Efjestad

Jon Sverdrup Efjestad

Jon Sverdrup Efjestad (født 1985) er master i rettsvitenskap. Han har vært vit.ass. ved Senter for europarett og stipendiat ved Stortingets utredningsseksjon. Han har jobbet som forsvarer, militærjurist og dommerfullmektig. Han jobber nå hos Kommuneadvokaten i Oslo.

Strafferett - håndbok

Finn Haugen og Jon Sverdrup Efjestad
Utgivelsesår: 2015