Håvard Åsvoll

Håvard Åsvoll

Håvard Åsvoll (f. 1976) har en doktorgrad i pedagogikk fra NTNU. Han er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse. Forskningsinteressene og publikasjonene fokuserer på skapende og (taus) kunnskapsutøvelse for innovasjonsledere, entreprenører, lærere, fotballtrenere og forskere.

Et praksisperspektiv på ledelse

Roger Klev og Ola Edvin Vie (red.)
Utgivelsesår: 2014