Ingunn Dahler Hybertsen

Ingunn Dahler Hybertsen

Ingunn Hybertsen Lysø er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, Avdeling for Ledelse og Internasjonalt Samarbeid (ALIS) og seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning. Hun er utdannet pedagog fra NTNU med doktorgrad fra 2010 om lederes læring gjennom deltakelse i lederutviklingsprogrammer. Hennes undervisning er innen organisasjon, ledelse, HRM, pedagogikk og metode. Lysø forsker på hvordan deltakelse i programmer for utvikling og utdanning av ledere på tvers av ulike sektorer bidrar til læring og utvikling på individ-, organisasjons- og systemnivå. Andre forskningsinteresser er hva som skjer i praksisfellesskap i internasjonale operasjoner og i organisatoriske endringsprosesser med tanke på læring. Lysøs forskning er publisert i International Journal of Training and Development (IJTD) og Advances in Developing Human Resource (ADHR).

Strategisk HRM 2

HMS, etikk og internasjonale perspektiver
Aslaug Mikkelsen og Thomas Laudal (red.)
Utgivelsesår: 2016

Et praksisperspektiv på ledelse

Roger Klev og Ola Edvin Vie (red.)
Utgivelsesår: 2014