Solrun G. Holm

Solrun G. Holm

Solrun G. Holm er førstelektor ved Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland. Hun har vært instituttleder ved Institutt for sykepleie og helsefag, Høgskolen i Bodø, og leder for Utviklingssenter for hjemmetjenester Nordland, hvor hun nå har en bistilling som FoU-ansvarlig. Holm er utdannet sykepleier med videreutdanning innen kirurgisk intensivsykepleie. Hun har sykepleierlærerutdanning og embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Tromsø.

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

Sykepleieboken 1
Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)
Utgivelsesår: 2015