Hans A. Dahl
© Gunnar F. Lothe

Hans A. Dahl

Hans A. Dahl er lege og tidligere professor i anatomi ved Norges Idrettshøgskole. I tillegg til anatomi, underviste han i kontroll av motorikk og cellebiologi. Han har blant annet forsket på egenskaper til forskjellige muskelfibertyper og hvordan aktivitet påvirker muskelfibertypeovergang. Han har tidligere skrevet flere lærebøker i anatomi og fysiologi, og bøkene "Klar ferdig gå" og "Mest om muskel" brukes i idrettsutdanning mange steder.

 

Treningens biologiske grunnlag

Hans A. Dahl og Jørgen Jensen
Utgivelsesår: 2016

Arbeidsbok. Klar - ferdig - gå!

Hans A. Dahl
Utgivelsesår: 2010

Arbeidsbok - Menneskets funksjonelle anatomi

Bevegelsesapparatet
Ola Wærhaug og Hans A. Dahl
Utgivelsesår: 2010

Menneskets funksjonelle anatomi

Med hovedvekt på bevegelsesapparatet
Hans A. Dahl og Eric Rinvik
Utgivelsesår: 2010

Mest om muskel

Essensiell muskelbiologi
Hans A. Dahl
Utgivelsesår: 2008

Klar - ferdig - gå!

Grunnbok i aktivitetsfysiologi
Hans A. Dahl
Utgivelsesår: 2005

Menneskets anatomi og fysiologi

Per Brodal m.fl.
Utgivelsesår: 1990