Linda Nilsen Bakken

Linda Nilsen Bakken

Linda Nilsen Bakken er førsteamanuensis ved Institutt for sykepleievitenskap – Campus Drammen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hun er utdannet sykepleier og har hovedfag og ph.d. i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hennes forskning omhandler søvn etter hjerneslag.

Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie

Sykepleieboken 1
Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.)
Utgivelsesår: 2015