Kristin Wallevik

Kristin Wallevik

Kristin Wallevik er seniorforsker og administrerende direktør ved Agderforskning i Kristiansand. Hun har en PhD fra Copenhagen Business School og forsker innenfor områdene eierstyring og innovasjon.

Innovasjon - organisasjon, region, politikk

Birgit Abelsen, Arne Isaksen og Stig-Erik Jakobsen (red.)
Utgivelsesår: 2013