Siv Sørås Valand

Siv Sørås Valand

Siv Sørås Valand er lektor ved Sandvika videregående skole i Bærum. Fra hun begynte å jobbe i videregående skole i 2008, har hun jobbet fulltid som norsklærer. Hun har mastergrad i norsk og har praktisk-estetiske fag i sin fagkrets. Valand har bred erfaring med undervisning i norsk på yrkesfag. Hun har bakgrunn fra både ungdomsskole og videregående.

Kontakt Yrkesfag Elevnettsted

Norsk for yrkesfag Vg1–Vg2
Eva Frisk, Tone Elisabeth Grundvig og Siv Sørås Valand

Kontakt Påbygging Lærernettsted

Norsk påbygging Vg3
Tone Elisabeth Grundvig, Siv Sørås Valand, Eva Frisk og Tommy Moum

Kontakt Påbygging Supplerende tekstsamling Digital

Norsk for påbygging Vg3
Eva Frisk, Tone Elisabeth Grundvig, Tommy Moum og Siv Sørås Valand
Utgivelsesår: 2015

Kontakt Påbygging Unibok

Norsk for påbygging Vg3
Tone Elisabeth Grundvig, Eva Frisk, Siv Sørås Valand og Tommy Moum
Utgivelsesår: 2015

Kontakt Påbygging Lyd Digital

Norsk for påbyggingskurset Vg3
Tone Elisabeth Grundvig, Siv Sørås Valand, Eva Frisk og Tommy Moum
Utgivelsesår: 2015

Kontakt Yrkesfag Lyd Digital

Norsk yrkesfag Vg1–Vg2
Tone Elisabeth Grundvig, Siv Sørås Valand, Eva Frisk og Tommy Moum
Utgivelsesår: 2015

Kontakt Påbygging Elevnettsted

Norsk for påbygging Vg3
Eva Frisk, Siv Sørås Valand, Tone Elisabeth Grundvig og Tommy Moum
Utgivelsesår: 2015

Kontakt Påbygging

Norsk for påbygging Vg3
Eva Frisk, Tone Elisabeth Grundvig, Tommy Moum og Siv Sørås Valand
Utgivelsesår: 2015

Kontakt Påbygging Brettbok

Norsk for påbygging Vg3
Tone Elisabeth Grundvig, Siv Sørås Valand, Eva Frisk og Tommy Moum
Utgivelsesår: 2015

Kontakt Påbygging

Norsk for påbygging Vg3
Eva Frisk, Tone Elisabeth Grundvig, Siv Sørås Valand og Tommy Moum
Utgivelsesår: 2015

Kontakt Yrkesfag

Norsk yrkesfag Vg1–Vg2
Eva Frisk, Tone Elisabeth Grundvig og Siv Sørås Valand
Utgivelsesår: 2014

Kontakt Yrkesfag Lærernettsted

Norsk for yrkesfag Vg1–Vg2
Eva Frisk, Tone Elisabeth Grundvig og Siv Sørås Valand
Utgivelsesår: 2014

Kontakt Yrkesfag Unibok

Norsk for yrkesfag Vg1–Vg2
Tone Elisabeth Grundvig, Eva Frisk og Siv Sørås Valand
Utgivelsesår: 2014

Kontakt Yrkesfag Brettbok

Norsk for yrkesfag Vg1–Vg2
Eva Frisk, Tone Elisabeth Grundvig og Siv Sørås Valand
Utgivelsesår: 2014

Kontakt Yrkesfag

Norsk for yrkesfag Vg1–Vg2
Tone Elisabeth Grundvig, Eva Frisk og Siv Sørås Valand
Utgivelsesår: 2014