Stephen L. Vargo

Stephen L. Vargo

Stephen L. Vargo er professor i markedsføring ved University of Hawaii. Før universitetskarrieren jobbet han i gründerbedrifter og fungerte som rådgiver for flere selskaper og statlige myndigheter. Professor Vargos primære forskningsområder er markedsføringsteori og forbrukernes referanseskalaer.

Tjenestedominant logikk

Premisser, perspektiver, potensial
Robert F. Lusch og Stephen L. Vargo
Utgivelsesår: 2014