Henriette Jæger

Henriette Jæger

Henriette Jæger er førstelektor i norsk ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun underviser i barns språk, litteratur og kultur og har skrevet en rekke artikler om barns mediekultur, medielek og digital kultur.

Barnekultur

Henriette Jæger og Jan Ketil Torgersen (red.)
Utgivelsesår: 2016

Barns liv og lek med medier

Stine Liv Johansen
Utgivelsesår: 2015

Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen

Mirjam Dahl Bergsland (red.)
Utgivelsesår: 2014

Barn lager tekster

Om barns tidlige tekstproduksjon og de voksnes betydning
Marit Semundseth og Marit Holm Hopperstad (red.)
Utgivelsesår: 2013