Sigurd Bergflødt

Sigurd Bergflødt

Sigurd Bergflødt er sosiolog og høgskolelektor i samfunnsfag ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er redaksjonsmedlem i Anthropology of Food og arbeider blant annet med forbindelsene mellom mat, samfunn og barn.

Samfunnsfag for barnehagelærere

Olav Kasin og Sigurd Bergflødt
Utgivelsesår: 2014