Yngve Hammerlin
© Doris Bakken

Yngve Hammerlin

Yngve Hammerlin er sosiolog (dr.philos.) og forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter. Han har skrevet og bidratt i en rekke bøker, forskningsrapporter og artikler om vold, kriminalomsorg, selvmord, menneskesyn og etikk.

Voldens ansikter

En dialog om ondskap, ansvar og håp
Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen
Utgivelsesår: 2014