Mona Fixdal

Mona Fixdal

Mona Fixdal har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og arbeider nå ved Princeton University i New Jersey, USA. Hun har særlig skrevet om normative spørsmål knyttet til krig og krigføring, humanitær intervensjon, internasjonalt fredsdiplomati og om etterkrigsrettferdighet.

Fredsmegling i teori og praksis

Mona Fixdal (red.)
Utgivelsesår: 2016

Krig og fred i det lange 20. århundre

Hilde Henriksen Waage, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik (red.)
Utgivelsesår: 2013