Trine Anker

Trine Anker


Trine Anker har arbeidet med forskning og undervisning innenfor feltene etikk, religion og didaktikk. Hun har publisert flere nasjonale og internasjonale artikler, og skrevet en avhandling om respekt i skolen (Det teologiske Menighetsfakultetet, 2011). Hun er førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Det teologiske Menighetsfakultet og programleder for lektorutdanningen ved samme institusjon.

Empirisk etikk i pedagogiske praksiser

Artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon
Geir Afdal, Åse Røthing og Espen Schjetne (red.)
Utgivelsesår: 2014

Pedagogikk

- en grunnbok
Janicke Heldal Stray og Line Wittek (red.)
Utgivelsesår: 2014