Kari Dahl

Kari Dahl

Kari Dahl (1956) er sykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som høgskolelektor/førstelektor ved ulike høgskoler i Norge og er nå ansatt som førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har førstekompetanse innenfor dokumentasjon av sykepleie.

Øvelser i klinisk sykepleie (digital læringsressurs)

med case fra praksis
Cheetham, Dahl, Fossum m.fl.