Camilla Gjellebæk

Camilla Gjellebæk

Camilla Gjellebæk jobber som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold ved avdeling for helse- og sosialfag. Ved siden av engasjementet på avdeling for sykepleie er Gjellebæk koordinator for videreutdanningen Velferdsteknologi i helse- og sosialtjenesten ved Høgskolen i Østfold. Gjellebæk er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Oslo og har en mastergrad i Helsefremmende arbeid og omsorg i lokalsamfunnet fra Høgskolen i Gjøvik. Tidligere praksiserfaringer er fra kommunehelsetjenesten som sykepleier, assisterende avdelingssykepleier, avdelingssykepleier og som prosjektleder. Hun har også ledet prosjekt i pasient- og brukerrettet dokumentasjon og pilotprosjekt eRom.

Øvelser i klinisk sykepleie (digital læringsressurs)

med case fra praksis
Cheetham, Dahl, Fossum m.fl.