Gro Hjelmeland Grimsbø

Gro Hjelmeland Grimsbø

Gro Hjelmeland Grimsbø er utdannet sykepleier fra HIST med praksiserfaring fra både medisin, kirurgi og eldreomsorg. Hjelmeland Grimsbø har hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo, og har nylig levert sin doktorgrad på kreftpasienters bruk av, og erfaringer med, et Internettbasert informasjons- og kommunikasjonsverktøy. For tiden er Hjelmeland Grimsbø ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) der hun underviser og veileder bachelorstudenter i sykepleie.

Øvelser i klinisk sykepleie (digital læringsressurs)

med case fra praksis
Cheetham, Dahl, Fossum m.fl.