Sture Nome

Sture Nome

Sture Nome er universitetslektor ved Lesesenteret i Stavanger. Han har også jobbet ved Skrivesenteret i Trondheim. Nome er prosjektmedarbeider i den nye nasjonale lese- og skrivesatsingen.

Kaleido 6 Grunnbok A Brettbok

Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome

Kaleido 6 Grunnbok A

Ingeborg Anly, Sture Nome og Eirik Lissner
Utgivelsesår: 2016

Kaleido 6 Grunnbok A

Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome
Utgivelsesår: 2016

Kaleido 5 Grunnbok B

Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome
Utgivelsesår: 2015

Kaleido 5 Lærerens bok

Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome
Utgivelsesår: 2015

Kaleido 5 Tekstbok Brettbok

Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome
Utgivelsesår: 2015

Kaleido 5 Grunnbok B Brettbok

Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome
Utgivelsesår: 2015

Kaleido 5 Grunnbok A Brettbok

Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome
Utgivelsesår: 2015

Kaleido 5-7 Digital (lærerlisens)

Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome
Utgivelsesår: 2015

Kaleido 5 Tekstbok

Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome
Utgivelsesår: 2015

Kaleido 5 Grunnbok A

Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome
Utgivelsesår: 2015

Kaleido 5 Grunnbok B

Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome
Utgivelsesår: 2015

Kaleido 5 Tekstbok

Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome
Utgivelsesår: 2015

Kaleido 5 Grunnbok A

Ingeborg Anly, Eirik Lissner og Sture Nome
Utgivelsesår: 2015