J. Kevin Nugent

J. Kevin Nugent

J. Kevin Nugent er professor ved University of Massachusettes at Amherst og underviser ved Harvard Medical School. Han forsker på nyfødte barn og relasjonen mellom foreldre og nyfødte.

Les mer:

http://www.brazelton-institute.com/ngntbio.html

Vurdering av nyfødte barns adferd

Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS)
T. Berry Brazelton og J. Kevin Nugent
Utgivelsesår: 2013