T. Berry Brazelton

T. Berry Brazelton

T. Berry Brazelton er professor emeritus og en av verdens mest fremstående barneleger. Han forsker og underviser ved Harvard Medical School og arbeider med videreutvikling av NBAS ved Brazelton Institute i Boston, USA.

Les mer:

http://www.brazelton-institute.com/berrybio.html

Vurdering av nyfødte barns adferd

Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS)
T. Berry Brazelton og J. Kevin Nugent
Utgivelsesår: 2013