Nina Jahren Kristoffersen
© Nina M.J. Kristoffersen

Nina Jahren Kristoffersen

Nina Jahren Kristoffersen har hovedfag i sykepleievitenskap og er førsteamanuensis ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Østfold. Hennes forskningsfelt er blant annet studiekvalitet, veiledningskompetanse, evaluering og kritisk refleksjon.

Verdi og verdighet

Etikk i praksis
Eva Skærbæk og Lillian Lillemoen (red.)
Utgivelsesår: 2013