Siri Mohammad-Roe

Siri Mohammad-Roe

Connect 8 Teacher's Book

Tone Madsen og Siri Mohammad-Roe
Utgivelsesår: 2016

Connect 8 Student's Book

Tone Madsen og Siri Mohammad-Roe
Utgivelsesår: 2016

Connect 8 Student's Book

Tone Madsen og Siri Mohammad-Roe
Utgivelsesår: 2016

Connect 8-10 Workspace (skolelisens midi)

Skoler med maks. 300 elever på 8.-10. trinn
Tone Madsen og Siri Mohammad-Roe
Utgivelsesår: 2016

Connect 8-10 Workspace (skolelisens mini)

Skoler med maks. 100 elever på 8.-10. trinn
Tone Madsen og Siri Mohammad-Roe
Utgivelsesår: 2016

Connect 8-10 Workspace (skolelisens maxi)

Skoler med over 300 elever på 8.-10. trinn
Tone Madsen og Siri Mohammad-Roe
Utgivelsesår: 2016