Olav Vaagen

Olav Vaagen

Olav Vaagen (f. 1951) er universitetslektor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Han har lang erfaring som underviser i språklige emner innenfor ulike lærerutdanninger. Vaagen har publisert artikler innenfor kognitiv skriveforskning og norskdidaktikk. Han har tidligere arbeidet som norsklektor i den videregående skolen.

Norsk grammatikk for grunnskolelæreren

Olav Vaagen, Kjartan Sørland og Morten Rønning
Utgivelsesår: 2014